Webové stránky měst, městysů a obcí jižní Moravy

 

Okres Blansko

Okres Brno-venkov

Okres Břeclav

Okres Hodonín

Okres Vyškov

Okres Znojmo

 

Ostatní okresy

 

Webové stránky měst, městysů a obcí jižní Moravy

 

V České republice je od 1. července 2006 celkem 6245 obcí a 5 vojenských újezdů. Poslední změnou byl vznik dvou nových obcí, a to obce Držovice (okres Prostějov) a obce Ladné u Břeclavi (okres Břeclav).

 

Již před 1. lednem 2006 měly všechny obce bez výjimky s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost zveřejňovat údaje uvedené v tomto předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu), neboť jsou povinnými subjekty ve smyslu tohoto zákona.

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, od 1. ledna 2006 stanoví pro všechny správní orgány (tedy i obce) povinnost zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup obsah úřední desky. Obsahem úřední desky je při tom potřeba rozumět text všech dokumentů, oznámení apod., které jsou umístěny na úřední desce, bez ohledu na to, jestli souvisejí se správním řízením nebo nikoli. Tato povinnost se tak vztahuje na všechny písemnosti zveřejňované na úřední desce nejen podle správního řádu, ale také podle zvláštních právních předpisů.

Výklad k některým ustanovení správního řádu lze nalézt na stránkách MV ČR v části „Metodické pomůcky ke správnímu řádu“, kde jsou mj. k dispozici dokumenty

-          Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích (pdf 70 kB),

-          Rámcový přehled údajů a dokumentů ke zveřejňování na e-úřední desce (pdf 30 kB).

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích nebo negativní oznámení příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje vedení registru těchto oznámení a to i v elektronické podobě tak, aby každému, kdo o to požádá, bylo umožněno (za stanovených podmínek) do něj nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě.

 

Je zajímavé podívat se, jak jednotlivé obce tyto povinnosti plní. Dále jsou uvedeny přehledy obcí některých okresů a odkazy na jejich webové stránky – tak, jak se nám je podařilo zjistit. Pokud jsou některé odkazy uvedeny špatně, omlouváme se. Uvítáme upozornění na každou chybu či změnu.

 

Okres Blansko

Okres Brno-venkov

Okres Břeclav

Okres Hodonín

Okres Vyškov

Okres Znojmo

Ostatní okresy

 

Zpět nahoru

TOPlistNAVRCHOLU.cz